...ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และสวัสดีเพื่อนๆ ป.บันฑิต รุ่นที่ 12 ทุกคนค่ะ...

"ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า"

......................…การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด….ถึงเป็นครูก็ต้องเรียนรู้ต่อไป
...............................การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด...ไม่มีใครแก่เกินเรียน
.................................ขอเพียงเราทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุด
.........................................เพื่อก้าวใหม่ที่ดี ในวันต่อไป

………………................…" ***ยินดีต้อนรับทุกท่าน***

ยินดีต้อนรับ - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์


"โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา
หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
รายละเอียด
หน่วยที่ 2
......คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
รายละเอียด
หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
รายละเอียด
หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
รายละเอียด
หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
รายละเอียด

ข้อมูลเขียนโดย ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

« เมื่อ 07/06/2004 , 01:54:20 » Edit
--------------------------------------------------------------------------------


กาลเวลาเพียงทำฉันเติบโต...ไม่ได้เปลี่ยนฉันไป

เวลาหมุนผ่านไป...

บ่อยครั้งที่มีคนบอกว่าฉันเปลี่ยนไป
ฉันเองก็ตอบไปบ่อยครั้งว่าไม่ได้เปลี่ยน
เพียงแต่ที่ทุกคนเห็นว่าฉันเป็น...ไม่เหมือนเดิม
นั่นน่าจะเพราะทุกคนต่างก็เติบโตขึ้น

กาลเวลา ประสบการณ์...ล้วนทำให้ทุกคนเติบโต
จากต้นกล้าเป็นต้นไม้ใหญ่
มีจุดเด่นบ่งบอกความเป็นตัวตนที่ชัดเจน
มากขึ้น...และมากขึ้น
มุมที่เธอมองฉัน...ต่างไป
มุมที่ฉันมองเธอ...ก็ต่างไปเช่นกัน
เพราะอย่างนั้น...จึงไม่มีใครที่เหมือนเดิม

เวลายังคงหมุนไป...
จากวันเป็นเดือน...จากเดือนเป็นปี...

ฉันห้ามเวลาไม่ให้หมุนไม่ได้
เหมือนที่ฉันไม่อาจห้ามให้ตนเองเติบโต
แต่มีความจริงข้อหนึ่งยังคงอยู่
คือฉัน...ยังเป็นฉัน
แม้เติบโต...คล้ายว่าเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน
ความทรงจำเจ็บปวดไม่ว่าคราไหน
ความรู้สึกสุขล้นไม่ว่าครั้งใด
สิ่งเหล่านั้น...ยังอยู่กับฉันเสมอ

หัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม...แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
ความรู้สึกทุกอย่างยังคงอยู่...ไม่เปลี่ยน
สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยัน
สิ่งที่เป็นประสบการณ์เฉพาะตัว
สิ่งที่บอกว่าฉัน...เป็นฉัน
สบตาฉันแล้วเธอจะได้รู้ว่าฉัน...
เป็นคนเดิม...ไม่ใช่ใครที่เธอไม่เคยรู้จัก
...แน่นอน

แหล่งที่มา